Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów korzystających ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.indygobook.pl (dalej jako „Sklep internetowy”).

Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu internetowego jest REF Sp. z. o.o. z siedzibą w Wirach, adres: ul. Podgórna 75B/2, 62-051 Wiry, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000583858, REGON: 36287263300000, NIP:  7773255645 (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: indygobook@gmail.com lub pisemnie na adres: REF Sp. z. o.o., ul. Podgórna 75B/2, 62-051 Wiry.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami RODO.

Administrator stosuje wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Sklepie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Klienta oraz złożenia i realizacji zamówienia.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

 • prowadzenie konta Klienta w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacja zamówień w Sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

 • dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia;
 • dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń;
 • dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
 • dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy;
 • prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera;
 • prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej;
 • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

Kategorie danych osobowych

Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

 • w związku z założeniem konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon;
 • w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon;
 • w związku z subskrypcją newslettera: adres e-mail;
 • w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail oraz imię.

Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

Udostępnianie danych

Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, Administrator udostępnia dane osobowe Klientów w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

 • pocztowe,
 • kurierskie,
 • płatności elektronicznych,
 • księgowe,
 • hostingowe,
 • marketingowe w zakresie obsługi sklepu internetowego.

Uprawnienia Klientów

Klientowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane Klienta są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Polityka cookies

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Ref sp. z o.o.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez Administratora plików cookie, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na  komputerze, tablecie lub smartphonie Klienta, gdy odwiedza różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, ,,długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Administrator używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań Klienta oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 


 

Fragmenty książek

PROMOCJE
Tajemnice ludzkiego losu RUDOLF STEINER
Tajemnice ludzkiego losu RUDOLF STEINER

35,99 zł

Cena regularna: 44,00 zł

Najniższa cena: 44,00 zł
szt.
Anioł do wynajęcia Ze szczęściem pod rękę KATARZYNA PYCH
Anioł do wynajęcia Ze szczęściem pod rękę KATARZYNA PYCH

29,99 zł

Cena regularna: 37,99 zł

Najniższa cena: 37,99 zł
szt.
Wiek to nie wyrok - dr FRANK LIPMAN
Wiek to nie wyrok - dr FRANK LIPMAN

14,99 zł

Cena regularna: 46,99 zł

Najniższa cena: 14,99 zł
szt.
Księga medytacji MARGIT DAHLKE, RUEDIGER DALHKE
Księga medytacji MARGIT DAHLKE, RUEDIGER DALHKE

39,99 zł

Cena regularna: 50,00 zł

Najniższa cena: 39,99 zł
szt.
Ziemia diamentów RUSSELL H. CONWELL
Ziemia diamentów RUSSELL H. CONWELL

26,99 zł

Cena regularna: 34,00 zł

Najniższa cena: 34,00 zł
szt.
Twój wewnętrzny lekarz i Ty JOHN E. UPLEDGER
Twój wewnętrzny lekarz i Ty JOHN E. UPLEDGER

29,99 zł

Cena regularna: 44,99 zł

Najniższa cena: 35,99 zł
szt.
Umarli mówią do nas FRANCOIS BRUNE
Umarli mówią do nas FRANCOIS BRUNE

33,99 zł

Cena regularna: 44,99 zł

Najniższa cena: 36,99 zł
szt.
Kroniki Akaszy. Jesteś cudem! GABRIELLE ORR
Kroniki Akaszy. Jesteś cudem! GABRIELLE ORR

39,99 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 31,99 zł
szt.
Dewolucja - MICHAEL J. BEHE (twarda)
Dewolucja - MICHAEL J. BEHE (twarda)

45,99 zł

Cena regularna: 54,99 zł

Najniższa cena: 54,99 zł
szt.
Droga artysty JULIA CAMERON
Droga artysty JULIA CAMERON

39,99 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 48,99 zł
szt.
Spleciony Wszechświat Tomy I-V + Trzy Fale Ochotników i Nowa Ziemia - DOLORES CANNON
Spleciony Wszechświat Tomy I-V + Trzy Fale Ochotników i Nowa Ziemia - DOLORES CANNON

344,99 zł

Cena regularna: 349,99 zł

Najniższa cena: 349,99 zł
zestaw
Powiedzcie im, że śmierć nie istnieje FRANCOIS BRUNE
Powiedzcie im, że śmierć nie istnieje FRANCOIS BRUNE

35,99 zł

Cena regularna: 44,99 zł

Najniższa cena: 44,99 zł
szt.
NEWSLETTER
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Zbieraj punkty za zakupy. Wymieniaj punkty na książki!
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności.
DARMOWA DOSTAWA

Nowości
Dziewięć dni w nieskończoność - ANKE EVERTZ
Dziewięć dni w nieskończoność - ANKE EVERTZ

35,99 zł

Cena regularna: 44,90 zł

Najniższa cena: 44,90 zł
szt.
Samouzdrawianie przez podwyższanie wibracji - RJ SPINA
Samouzdrawianie przez podwyższanie wibracji - RJ SPINA

35,99 zł

Cena regularna: 44,90 zł

Najniższa cena: 44,90 zł
szt.
Filozofia Jakoba Bohmego - ALEXANDRE KOYRE
Filozofia Jakoba Bohmego - ALEXANDRE KOYRE

79,99 zł

Cena regularna: 90,00 zł

Najniższa cena: 90,00 zł
szt.
Światowa rewolucja iluminatów - NESTA H. WEBSTER
Światowa rewolucja iluminatów - NESTA H. WEBSTER

39,99 zł

Cena regularna: 49,00 zł

Najniższa cena: 49,00 zł
szt.
I klaszcze nam wiatr - MARIA KUŹNIAK
I klaszcze nam wiatr - MARIA KUŹNIAK

29,99 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium